Nová kniha básní
s názvom

PRVÉ VYDANIE

výde na jeseň 2019!

Prvé vydanie rozpráva poetický príbeh o vnútornej premene človeka a nachádzaní vlastnej hodnoty.
O tom, s čím sme konfrontovaní, čo nás tvaruje a vďaka čomu môžeme vytvárať vlastné bytie. 
Knihu ilustruje Romana Kovářová.

Ukážky: