Úspešné projekty majú spoločné menovatele.
Vyjasnenie situácie, prípravu, štart zmien a
spoločný rozvoj na vyššiu úroveň. Ako tieto:

Projekt PROMCEN:

Prípravná fáza a časti realizácie projektu výstavby obytných, komerčných a verejnoprospešných stavieb a verejnej infraštruktúry na území cca 10 ha. na Čiernej Vode pri Bratislave.

 • zmena územného plánu, územné a stavebné konania,
 • vyjadnávania s dodávateľmi, projektantami, orgánmi štátnej a verejnej správy,
 • asistencia pri tvorbe plánov a stratégií,
 • zmluvné vzťahy, obchodné rokovania.
Výstavba komunikácií v lokalite Promcen, Čierna Voda pri Bratislave na križovatke ulíc Vajnorská, Triblavinská a k supermarketu COOP Jednota.

Rozbeh nezávislej platformy odborných organizácií zameranej na riešenie problematiky klimatickej zmeny na úrovni štátu a vlády:

 • zabezpečenie vizuálnej identity, tvorba webu usporiadenie valného zhromaždenia SKI,
 • komunikácia, administratíva, reporting, riadenie členskej základne (4 organizácie),
 • participácia na tvorbe Národného klimatického a energetického plánu SR,
 • prieskum k téme klimatickej zmeny medzi kandidátmi na Prezidenta SR,
 • usporiadanie eventu na zastúpení Európskej komisie v Bratislave s kandidátmi na poslancov do EP,
 • medzinároná spolupráca s európskymi inštitúciami, realizácia slovenskej časti celoeurópskeho prieskumu ku klimatickým otázkam pre voľbami do EP.

Fruit for office:

web fruitforoffice.sk

Pomoc pri stabilizácii rastu a transformácii logistických procesov spoločnosti, ktorá sa zaoberá dodávkou čerstvého ovocia pre korporátnych klientov.

 • riadenie logistiky na dennej báze (4-členný team, viac ako 40 klientov),
 • komunikácia so klientom, riešenie problémov,
 • supply management, administratíva, fakturácia,
 • transformácia firemných procesov.

Alexis kníhkupectvo & café:

Vedenie kníhkupectva, kaviarne a kultúrneho spotu v industriálnych priestoroch "starej cvernovky" v Bratislave. Vytvorenie nového obchodného konceptu a jeho realizácia priniesla v roku 2011 tomuto projektu cenu CE.ZA.AR za najkrajší interiér Slovenska. V roku 2012 bolo potom zaradené medzi 20 najkrajších kníhkupectiev na svete v rankingu medzinárodného kultúrneho portálu Flavorwire. Tento prehľad top kníhkupectviev vyšiel aj knižne vo vydavateľstve Braun pod názvom: Bookshops - long-established and the most fashionable.

 • tvorba obchodného konceptu a stratégie,
 • budovanie a otváranie nových prevádzok (4x),
 • priame vedenie chodu obchodu, vedenie tímu, výber zamestnancov,
 • finnačný manažment, vedenie skladu, výber dodávateľov, účtovníctvo,
 • marketing, komunikácia, medzinárodná spolupráca,
 • event management - viac ako 30 eventov s medzinárodnou účasťou za 2 roky popri bežnej prevádzke (koncerty, workshopy, krsty).
Unikátny interiér v Cvernovke.
Kultúrne a spoločenské eventy v Alexise.

Vydavateľstvo Ladon:

Rozbeh vydavateľstva spojený s vydaním prvého titulu, unikátnej reprezentačnej knihy Bratislava-Pressburg a okolie + CD.

 • pomoc pri tvorbe konceptu vydávaných titulov (obsah, dizajn, forma),
 • vyjednávania s autormi, dizajnérmi, prekľadateľmi, tlačiarňami, zmluvné vzťahy, licencie,
 • ekonomika: finančný plán, rozpočty, fundraising,
 • uvedenie na trh, propagácia, zabezpečenie distribúcie,
 • vytvorenie e-shopu a jeho prevádzka.

Napíšte mi o vašej situácii a projekte.