Služby tvorcu kníh

+ V nasledujúcich riadkoch je stručný popis toho, ako pracujem pri tvorbe nových kníh a s čím vám môžem pomôcť. 

Literárny agent:

+ Jednorázová konzultácia k tvorbe vášho konkrétneho diela podľa vašich individuálnych potrieb (k rukopisu, k obsahu, k plánu a stratégii jeho vydania, k marketingu, či distribúcii).
Prebieha podľa dohody buď osobne, cez skype, telefonicky, alebo cez email a trvá cca. hodinu.

Autorský mentoring

+ Súvislá (dlhodobá) spolupráca s autorom v procese tvorenia knihy od ujasnenia motívov a cieľov písania, cez priebežné získavanie spätnej väzby k obsahu a budovanie autorskej značky, až po podporu pri finalizácii rukopisu a plán vydania knihy. Jedná sa o súbor niekoľkých konzultácií v určitom časovom období, ktorých počet, dĺžku a cenu určíme po vzájomnej dohode na základe individuálnych potrieb vás ako autora a vášho konkrétneho diela.

Manažment a realizácia vydania:

Zabezpečenie vydania vašej knihy buď vo vašom mene, alebo v mene tretej strany, teda vydavateľstva. Jedná sa o riadenia súboru činností v procese vydania knihy.  Ich rozsah závisí od individuálych potrieb konkétneho diela a vás ako klienta. Základný rámec tejto služby zahŕňa prevzatie rukopisu, zabezpečenie jazykovej korektúry a prípadne redakčných úprav, prípravu a zalomenie do tlače vrátane konzultácie k formátu knihy, papieru a pod., výber tlačiarne, realizáciu tlače a dodanie hotových kníh. Táto služba teda zahŕňa koordináciu celého procesu vrátane súvisiacej komunikácie medzi jednotlivými zložkami (špecialistami). Služba môže tiež zahŕňať konzultáciu k marketingu predaja knihy a distribučným možnosťiam, prípadne ich samotnú realizáciu.

Čo ďalej?

+ Na začiatok nás oslovte emailom, či telefonicky, aby sme sa mohli zoznámiť a ujasniť si, čo konkrétne potrebujete. Je to ZDARMA :-)
Kontakty sú nižšie.

Od rukopisu k úspešnej knihe

Pridaj sa do FB skupiny Nezávislí autori - Od rukopisu k úspešnej knihe , kde sa dozvieš rady a tipy ako postupovať  od tvorby rukopisu až po vydanie vlastnej knihy a jej marketing a predaj.

Ako písať lepšie

Stiahni si zdarma PDF pomôcku nezávislého autora Ako sa vábia literárne múzy - 8 zásad ako sa naučiť písať lepšie, pravidelne a bez autorských blokov a dozvieš sa niekoľko tipov ako zlepšiť svoje písanie.