Ďalšie projekty #2:

Udržateľnosť & Business development

Slovenská klimatická iniciatíva

Pomoc pri rozbehu nezávislej platformy odborných organizácií zameranej na riešenie problematiky klimatickej zmeny na úrovni štátu a vlády.

V SKI som sa podieľal na:

+ zabezpečenie vizuálnej identity, tvorba webu usporiadenie valného zhromaždenia SKI,
+ komunikácia, administratíva, reporting, riadenie členskej základne (4 organizácie),
+ participácia na tvorbe Národného klimatického a energetického plánu SR,
+ prieskum k téme klimatickej zmeny medzi kandidátmi na Prezidenta SR,
+ usporiadanie eventu na zastúpení Európskej komisie v Bratislave s kandidátmi na poslancov do EP,
+ medzinároná spolupráca s európskymi inštitúciami, realizácia slovenskej časti celoeurópskeho prieskumu ku klimatickým otázkam pre voľbami do EP.

Fruit for office

Pomoc pri stabilizácii rastu a transformácii logistických procesov prechodom na on-line správu objednávok na denné dodávky čerstvého ovocia pre korporátnych klientov.

web fruitforoffice.sk

Vo FFO som sa podieľal na:

+ riadenie logistiky na dennej báze (4-členný team, viac ako 40 klientov),
+ komunikácia so klientom, riešenie problémov,
+ supply management, administratíva, fakturácia,
+ transformácia firemných procesov a nápad presunúť riadenie objednávok do on-line aplikácie.